PRIVATUMO POLITIKA

Tinklalapį www.vilniusboxing.lt valdo VšĮ „Vilniaus boksas“, juridinio asmens kodas 304838363, Olimpiečių g. 17, Vilnius.

​Bendra informacija
VšĮ „Vilniaus boksas“ gerbia savo Lankytojų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje internetinėje svetainėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. 
VšĮ „Vilniaus boksas“ pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklalapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios svetainės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

Renkama informacija
Visi mūsų lankytojai yra vienodai svarbūs! Tačiau tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, elektroninis pašto adresas, reikalinga tam, kad galėtume tinkamai ir laiku atsakyti į Jūsų užklausas.
Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užklausa. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame tik siekdami atsakyti į Jūsų užklausas.
Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka. Visa asmeninė lankytojų informacija tvarkoma remiantis galiojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.
Lankytojas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Duomenų apsauga
VšĮ „Vilniaus boksas“ stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. VšĮ „Vilniaus boksas“ visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.
Visi Jūsų asmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

 Asmenų vaizdo naudojimo video įrašuose principai
VšĮ „Vilniaus boksas“ skelbiant video įrašus šiame tinklalapyje ir savo Facebook paskyroje (Vilnius Boxing.LT) vadovaujasi sąžiningumo principais ir gavus filmuojamų asmenų sutikimą. Tokie video įrašai naudojami tik šviečiamaisiais tikslais nesiekiant pelno, ir tik siekiant supažindinti lankytojus su vykdoma sporto veikla. Nepilnamečių asmenų vaizdai skelbiami tik gavus tėvų sutikimą.

 Privatumo politikos pakeitimai
VšĮ „Vilniaus boksas“ turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
Scroll to Top