Vilniaus bokso treniruočių inventoriaus įsigijimas ir atnaujinimas

Všį „Vilniaus boksas“ š.m. pavasarį-vasarą įvykdė Vilniaus miesto savivaldybės remiamą projektą „Vilniaus bokso treniruočių inventoriaus įsigijimas ir atnaujinimas“, skirtą sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui. Džiaugiamės, kad bokso salės lankytojai nuo šiol galės naudotis nauju inventoriumi.

„Projekto metu įsigytas ir atnaujintas bokso salės inventorius, įranga – įsigyta 20 porų bokso pirštinių, 22 šokdynės, kimštiniai kamuoliai, sportiniai kilimėliai, 7 poros hantelių įvairaus svorio, 2 pliometrinės dėžės.“- teigia Všį „Vilniaus boksas“ vadovas Valentin Mironov.

„Vilniaus boksas“ viešosios įstaigos užduotis – ugdyti sportininkus stipriomis ir harmoningomis asmenybėmis tiek sporte, tiek kasdieniniame gyvenime. Ugdyti juos tarpusavio pagarbos, darnių santykių plėtojimo. Vienas pagrindinių mūsų tikslų – visuomenės fizinio aktyvumo skatinimas bei galimybė vaikams ir suagusiems naudotis bokso treniruočių metu moderniu ir tinkamu inventoriumi, kas dar labiau motyvuoja treniruotėms. Tai sutampa su LR 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano 2 strateginiu tikslu – „didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį. Uždavinys 2.11 – skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą.“

Projekto tikslas prisidėti prie sklandaus bokso sporto šakos vystymosi, padidinti boksą sportuojančių asmenų skaičių Vilniuje, sudarant tinkamas sąlygas sportuoti tiek megėjams nuo 11 metų, sportuojantiems savo malonumui, tiek vaikams/jaunimui iš nepasiturinčių šeimų ar vaikų globos namų. Neatnaujinamas, pasenęs sporto inventorius, mažina sportinės veiklos patrauklumą, mažina treniruočių įvairumo galimybes, nes nėra papildomo inovatyvaus inventoriaus, tai ypač veikia vaikus, jie renkasi kitas sporto šakas.

Taip pat projektu siekiama skatinti Vilniaus miesto bendruomenės fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną, socializaciją per reguliarų aktyvų laisvalaikį ir saviugdą, nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą, naujų bendruomenės sporto tradicijų puoselėjimą.

Pagrindinis rėmėjas: Vilniaus miesto savivaldybė. 

Scroll to Top